یک تیکه-جدیدترین های جهان - استخدام مجتمع ذوب آهن پاسارگاد


درحال بارگزاری ...
 • 
  هیچ تبلیغی وجود ندارد
  استخدام مجتمع ذوب آهن پاسارگاد

   مجتمع ذوب آهن پاسارگاد ، متعلق به بخش خصوصی در حال بهره برداری ، برای تکمیل کادر فنی دفتر مرکزی واقع در تهران ، افراد مشروحه زیر دعوت به همکاری می نماید.

  منتشر شده توسط استخدامی - تاریخ انتشار : 21:15:40 1396/11/18
  برچسب ها : ذوب , آهن , مجتمع ,
  .::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.
  

  یک تیکه-جدیدترین های جهان

   مجتمع ذوب آهن پاسارگاد ، متعلق به بخش خصوصی در حال بهره برداری ، برای تکمیل کادر فنی دفتر مرکزی واقع در تهران ، افراد مشروحه زیر دعوت به همکاری می نماید.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان

   مجتمع ذوب آهن پاسارگاد ، متعلق به بخش خصوصی در حال بهره برداری ، برای تکمیل کادر فنی دفتر مرکزی واقع در تهران ، افراد مشروحه زیر دعوت به همکاری می نماید.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان - استخدام مجتمع ذوب آهن پاسارگاد

   مجتمع ذوب آهن پاسارگاد ، متعلق به بخش خصوصی در حال بهره برداری ، برای تکمیل کادر فنی دفتر مرکزی واقع در تهران ، افراد مشروحه زیر دعوت به همکاری می نماید.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان - استخدام مجتمع ذوب آهن پاسارگاد

   مجتمع ذوب آهن پاسارگاد ، متعلق به بخش خصوصی در حال بهره برداری ، برای تکمیل کادر فنی دفتر مرکزی واقع در تهران ، افراد مشروحه زیر دعوت به همکاری می نماید.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان
  یک تیکه-جدیدترین های جهان - استخدام مجتمع ذوب آهن پاسارگاد

   مجتمع ذوب آهن پاسارگاد ، متعلق به بخش خصوصی در حال بهره برداری ، برای تکمیل کادر فنی دفتر مرکزی واقع در تهران ، افراد مشروحه زیر دعوت به همکاری می نماید.

  یک تیکه-جدیدترین های جهانhttp://yektike.ir/post/133242/استخدام-مجتمع-ذوب-آهن-پاسارگاد/