یک تیکه-جدیدترین های جهان - آقای نماینده سابق در این مرحله شما باید عذر خواهی کنید؛نه تکذیب!


درحال بارگزاری ...
 • 
  هیچ تبلیغی وجود ندارد
  آقای نماینده سابق در این مرحله شما باید عذر خواهی کنید؛نه تکذیب!

  اگر دقت کنید متوجه می شوید که استاد دانشگاه و نماینده سابق،خودش،ادعای خودش را تکذیب کرده است؛معنای دقیق آن این است که مردم من در مورد حقوق رئیس دیوان محاسبات دروغ گفته ام!تصور کنید یک استاد دانشگاه که زمانی هم نماینده مجلس بوده در یادداشتی در یک روزنامه ملی و حاکمیتی،بدون تحقیق، تهمتی را علیه فردی منتشر کرده است؛بعد هم خیلی راحت،خودش،حرف خودش را تکذیب می کند!

  منتشر شده توسط تابناک - اخبار مجلس - تاریخ انتشار : 09:47:24 1396/12/6
  برچسب ها : که , را , در , و , می , کنید , باید , است , من , یک , شما , ملی , این , شوید , سابق , مورد , روزنامه , آن , هم , رئیس , کرده , دقت , استاد , دانشگاه , مردم , مرحله , بوده , منتشر , مجلس , دروغ , گفته , خودش , متوجه , فردی , تکذیب , نماینده , علیه , دیوان , حقوق , محاسبات , زمانی , عذر , خیلی , دقیق , خواهی ,
  .::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.
  

  یک تیکه-جدیدترین های جهان

  اگر دقت کنید متوجه می شوید که استاد دانشگاه و نماینده سابق،خودش،ادعای خودش را تکذیب کرده است؛معنای دقیق آن این است که مردم من در مورد حقوق رئیس دیوان محاسبات دروغ گفته ام!تصور کنید یک استاد دانشگاه که زمانی هم نماینده مجلس بوده در یادداشتی در یک روزنامه ملی و حاکمیتی،بدون تحقیق، تهمتی را علیه فردی منتشر کرده است؛بعد هم خیلی راحت،خودش،حرف خودش را تکذیب می کند!

  یک تیکه-جدیدترین های جهان

  اگر دقت کنید متوجه می شوید که استاد دانشگاه و نماینده سابق،خودش،ادعای خودش را تکذیب کرده است؛معنای دقیق آن این است که مردم من در مورد حقوق رئیس دیوان محاسبات دروغ گفته ام!تصور کنید یک استاد دانشگاه که زمانی هم نماینده مجلس بوده در یادداشتی در یک روزنامه ملی و حاکمیتی،بدون تحقیق، تهمتی را علیه فردی منتشر کرده است؛بعد هم خیلی راحت،خودش،حرف خودش را تکذیب می کند!

  یک تیکه-جدیدترین های جهان - آقای نماینده سابق در این مرحله شما باید عذر خواهی کنید؛نه تکذیب!

  اگر دقت کنید متوجه می شوید که استاد دانشگاه و نماینده سابق،خودش،ادعای خودش را تکذیب کرده است؛معنای دقیق آن این است که مردم من در مورد حقوق رئیس دیوان محاسبات دروغ گفته ام!تصور کنید یک استاد دانشگاه که زمانی هم نماینده مجلس بوده در یادداشتی در یک روزنامه ملی و حاکمیتی،بدون تحقیق، تهمتی را علیه فردی منتشر کرده است؛بعد هم خیلی راحت،خودش،حرف خودش را تکذیب می کند!

  یک تیکه-جدیدترین های جهان - آقای نماینده سابق در این مرحله شما باید عذر خواهی کنید؛نه تکذیب!

  اگر دقت کنید متوجه می شوید که استاد دانشگاه و نماینده سابق،خودش،ادعای خودش را تکذیب کرده است؛معنای دقیق آن این است که مردم من در مورد حقوق رئیس دیوان محاسبات دروغ گفته ام!تصور کنید یک استاد دانشگاه که زمانی هم نماینده مجلس بوده در یادداشتی در یک روزنامه ملی و حاکمیتی،بدون تحقیق، تهمتی را علیه فردی منتشر کرده است؛بعد هم خیلی راحت،خودش،حرف خودش را تکذیب می کند!

  یک تیکه-جدیدترین های جهان
  یک تیکه-جدیدترین های جهان - آقای نماینده سابق در این مرحله شما باید عذر خواهی کنید؛نه تکذیب!

  اگر دقت کنید متوجه می شوید که استاد دانشگاه و نماینده سابق،خودش،ادعای خودش را تکذیب کرده است؛معنای دقیق آن این است که مردم من در مورد حقوق رئیس دیوان محاسبات دروغ گفته ام!تصور کنید یک استاد دانشگاه که زمانی هم نماینده مجلس بوده در یادداشتی در یک روزنامه ملی و حاکمیتی،بدون تحقیق، تهمتی را علیه فردی منتشر کرده است؛بعد هم خیلی راحت،خودش،حرف خودش را تکذیب می کند!

  یک تیکه-جدیدترین های جهانhttp://yektike.ir/post/164558/آقای-نماینده-سابق-در-این-مرحله-شما-باید-عذر-خواهی-کنید؛نه-تکذیب/