یک تیکه-جدیدترین های جهان - دو نفر از مدیران فرودگاه امام خمینی محکوم شدند


درحال بارگزاری ...
 • 
  هیچ تبلیغی وجود ندارد
  دو نفر از مدیران فرودگاه امام خمینی محکوم شدند

  قاضی ناصر سراج در خصوص برخورد با تخلفات شرکت‌های هواپیمایی گفت: پس از اتفاقات 11 بهمن ماه سال گذشته در فرودگاه امام خمینی(ره) ما به صورت سرزده به فرودگاه رفتیم و خوشبختانه با حضور ما بسیاری از مشکلات برطرف شد، ضمن اینکه هم زمان سه هواپیما را به صورت فوق‌العاده اختصاص دادیم تا مردمی که پرواز آنها لغو شده بود و یا با تأخیر بود سفر خود را آغاز کنند.

  یک روز پس از این ماجرا مدیران فرودگاه امام خمینی را بازداشت و تعدادی از آنها را محکوم کردیم که حکم آن‌ها در نهایت قطعی شد.

  منتشر شده توسط فرا رو - تاریخ انتشار : 18:19:47 1397/3/15
  برچسب ها : از , برطرف , که , خود , را , در , با , و , به , صورت , یا , تا , یک , بازداشت , مشکلات , امام , پس , این , روز , حضور , سال , 11 , شده , حکم , خصوص , آغاز , پرواز , هواپیما , بود , اینکه , سه , نهایت , هم , ما , آنها , ناصر , نفر , زمان , سفر , برخورد , ماه , گذشته , لغو , فرودگاه , بهمن , سراج , محکوم , مدیران , کردیم , اختصاص , هواپیمایی , خمینی , اتفاقات , ماجرا , شرکت‌های , شد، , دادیم , فوق‌العاده , مردمی , قطعی , تخلفات , تعدادی , بسیاری , رفتیم , تأخیر , ضمن , آن‌ها ,
  .::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.
  

  یک تیکه-جدیدترین های جهان

  قاضی ناصر سراج در خصوص برخورد با تخلفات شرکت‌های هواپیمایی گفت: پس از اتفاقات 11 بهمن ماه سال گذشته در فرودگاه امام خمینی(ره) ما به صورت سرزده به فرودگاه رفتیم و خوشبختانه با حضور ما بسیاری از مشکلات برطرف شد، ضمن اینکه هم زمان سه هواپیما را به صورت فوق‌العاده اختصاص دادیم تا مردمی که پرواز آنها لغو شده بود و یا با تأخیر بود سفر خود را آغاز کنند.

  یک روز پس از این ماجرا مدیران فرودگاه امام خمینی را بازداشت و تعدادی از آنها را محکوم کردیم که حکم آن‌ها در نهایت قطعی شد.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان

  قاضی ناصر سراج در خصوص برخورد با تخلفات شرکت‌های هواپیمایی گفت: پس از اتفاقات 11 بهمن ماه سال گذشته در فرودگاه امام خمینی(ره) ما به صورت سرزده به فرودگاه رفتیم و خوشبختانه با حضور ما بسیاری از مشکلات برطرف شد، ضمن اینکه هم زمان سه هواپیما را به صورت فوق‌العاده اختصاص دادیم تا مردمی که پرواز آنها لغو شده بود و یا با تأخیر بود سفر خود را آغاز کنند.

  یک روز پس از این ماجرا مدیران فرودگاه امام خمینی را بازداشت و تعدادی از آنها را محکوم کردیم که حکم آن‌ها در نهایت قطعی شد.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان - دو نفر از مدیران فرودگاه امام خمینی محکوم شدند

  قاضی ناصر سراج در خصوص برخورد با تخلفات شرکت‌های هواپیمایی گفت: پس از اتفاقات 11 بهمن ماه سال گذشته در فرودگاه امام خمینی(ره) ما به صورت سرزده به فرودگاه رفتیم و خوشبختانه با حضور ما بسیاری از مشکلات برطرف شد، ضمن اینکه هم زمان سه هواپیما را به صورت فوق‌العاده اختصاص دادیم تا مردمی که پرواز آنها لغو شده بود و یا با تأخیر بود سفر خود را آغاز کنند.

  یک روز پس از این ماجرا مدیران فرودگاه امام خمینی را بازداشت و تعدادی از آنها را محکوم کردیم که حکم آن‌ها در نهایت قطعی شد.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان - دو نفر از مدیران فرودگاه امام خمینی محکوم شدند

  قاضی ناصر سراج در خصوص برخورد با تخلفات شرکت‌های هواپیمایی گفت: پس از اتفاقات 11 بهمن ماه سال گذشته در فرودگاه امام خمینی(ره) ما به صورت سرزده به فرودگاه رفتیم و خوشبختانه با حضور ما بسیاری از مشکلات برطرف شد، ضمن اینکه هم زمان سه هواپیما را به صورت فوق‌العاده اختصاص دادیم تا مردمی که پرواز آنها لغو شده بود و یا با تأخیر بود سفر خود را آغاز کنند.

  یک روز پس از این ماجرا مدیران فرودگاه امام خمینی را بازداشت و تعدادی از آنها را محکوم کردیم که حکم آن‌ها در نهایت قطعی شد.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان
  یک تیکه-جدیدترین های جهان - دو نفر از مدیران فرودگاه امام خمینی محکوم شدند

  قاضی ناصر سراج در خصوص برخورد با تخلفات شرکت‌های هواپیمایی گفت: پس از اتفاقات 11 بهمن ماه سال گذشته در فرودگاه امام خمینی(ره) ما به صورت سرزده به فرودگاه رفتیم و خوشبختانه با حضور ما بسیاری از مشکلات برطرف شد، ضمن اینکه هم زمان سه هواپیما را به صورت فوق‌العاده اختصاص دادیم تا مردمی که پرواز آنها لغو شده بود و یا با تأخیر بود سفر خود را آغاز کنند.

  یک روز پس از این ماجرا مدیران فرودگاه امام خمینی را بازداشت و تعدادی از آنها را محکوم کردیم که حکم آن‌ها در نهایت قطعی شد.

  یک تیکه-جدیدترین های جهانhttp://yektike.ir/post/340050/دو-نفر-از-مدیران-فرودگاه-امام-خمینی-محکوم-شدند/