یک تیکه-جدیدترین های جهان - وقتی از خلق شادی‌های کوچک در «حد لایی زدن به پیکه» هم ناتوانیم!


درحال بارگزاری ...
 • 
  هیچ تبلیغی وجود ندارد
  وقتی از خلق شادی‌های کوچک در «حد لایی زدن به پیکه» هم ناتوانیم!

  در اوج همه پرسش‌های بی پاسخی که ایرانیان از نحوه اداره حکومت توسط دولت و دیگر نهاد‌های انتخابی و انتصابی دارند و در اوج این همه بی تفاوتی که مقامات و نه مسئولان به کوچک شدن سفره‌های مردم دارند و در نهایت این همه حرصی که مقامات و نه مسئولان از مردم درمی آورند، جام جهانی فوتبال همچون مسکنی است که درد‌ها را برای مدتی آرام کرده؛ مسکنی که آنقدر طبیعی و معمولی است که عارضه اش برای حکومتگران در حد صفر است!

  منتشر شده توسط تابناک - اخبار استانها - تاریخ انتشار : 11:01:37 1397/4/2
  برچسب ها : از , زدن , برای , که , را , در , و , به , نحوه , بی , شدن , است , این , نه , فوتبال , اش , جام , توسط , همه , کوچک , جهانی , نهایت , هم , طبیعی , دارند , دیگر , خلق , اداره , دولت , حد , مردم , حکومت , صفر , آرام , عارضه , مقامات , مسئولان , سفره‌های , ایرانیان , همچون , کرده؛ , مدتی , اوج , نهاد‌های , تفاوتی , لایی , انتخابی , معمولی ,
  .::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.
  

  یک تیکه-جدیدترین های جهان

  در اوج همه پرسش‌های بی پاسخی که ایرانیان از نحوه اداره حکومت توسط دولت و دیگر نهاد‌های انتخابی و انتصابی دارند و در اوج این همه بی تفاوتی که مقامات و نه مسئولان به کوچک شدن سفره‌های مردم دارند و در نهایت این همه حرصی که مقامات و نه مسئولان از مردم درمی آورند، جام جهانی فوتبال همچون مسکنی است که درد‌ها را برای مدتی آرام کرده؛ مسکنی که آنقدر طبیعی و معمولی است که عارضه اش برای حکومتگران در حد صفر است!

  یک تیکه-جدیدترین های جهان

  در اوج همه پرسش‌های بی پاسخی که ایرانیان از نحوه اداره حکومت توسط دولت و دیگر نهاد‌های انتخابی و انتصابی دارند و در اوج این همه بی تفاوتی که مقامات و نه مسئولان به کوچک شدن سفره‌های مردم دارند و در نهایت این همه حرصی که مقامات و نه مسئولان از مردم درمی آورند، جام جهانی فوتبال همچون مسکنی است که درد‌ها را برای مدتی آرام کرده؛ مسکنی که آنقدر طبیعی و معمولی است که عارضه اش برای حکومتگران در حد صفر است!

  یک تیکه-جدیدترین های جهان - وقتی از خلق شادی‌های کوچک در «حد لایی زدن به پیکه» هم ناتوانیم!

  در اوج همه پرسش‌های بی پاسخی که ایرانیان از نحوه اداره حکومت توسط دولت و دیگر نهاد‌های انتخابی و انتصابی دارند و در اوج این همه بی تفاوتی که مقامات و نه مسئولان به کوچک شدن سفره‌های مردم دارند و در نهایت این همه حرصی که مقامات و نه مسئولان از مردم درمی آورند، جام جهانی فوتبال همچون مسکنی است که درد‌ها را برای مدتی آرام کرده؛ مسکنی که آنقدر طبیعی و معمولی است که عارضه اش برای حکومتگران در حد صفر است!

  یک تیکه-جدیدترین های جهان - وقتی از خلق شادی‌های کوچک در «حد لایی زدن به پیکه» هم ناتوانیم!

  در اوج همه پرسش‌های بی پاسخی که ایرانیان از نحوه اداره حکومت توسط دولت و دیگر نهاد‌های انتخابی و انتصابی دارند و در اوج این همه بی تفاوتی که مقامات و نه مسئولان به کوچک شدن سفره‌های مردم دارند و در نهایت این همه حرصی که مقامات و نه مسئولان از مردم درمی آورند، جام جهانی فوتبال همچون مسکنی است که درد‌ها را برای مدتی آرام کرده؛ مسکنی که آنقدر طبیعی و معمولی است که عارضه اش برای حکومتگران در حد صفر است!

  یک تیکه-جدیدترین های جهان
  یک تیکه-جدیدترین های جهان - وقتی از خلق شادی‌های کوچک در «حد لایی زدن به پیکه» هم ناتوانیم!

  در اوج همه پرسش‌های بی پاسخی که ایرانیان از نحوه اداره حکومت توسط دولت و دیگر نهاد‌های انتخابی و انتصابی دارند و در اوج این همه بی تفاوتی که مقامات و نه مسئولان به کوچک شدن سفره‌های مردم دارند و در نهایت این همه حرصی که مقامات و نه مسئولان از مردم درمی آورند، جام جهانی فوتبال همچون مسکنی است که درد‌ها را برای مدتی آرام کرده؛ مسکنی که آنقدر طبیعی و معمولی است که عارضه اش برای حکومتگران در حد صفر است!

  یک تیکه-جدیدترین های جهانhttp://yektike.ir/post/368103/وقتی-از-خلق-شادی‌های-کوچک-در-«حد-لایی-زدن-به-پیکه»-هم-ناتوانیم/