یک تیکه-جدیدترین های جهان - هیمنه‌ای که در آتش می‌سوزد


درحال بارگزاری ...
 • 
  هیچ تبلیغی وجود ندارد
  هیمنه‌ای که در آتش می‌سوزد

  یکی از مهم‌ترین اقدامات هوشمند غرب بویژه آمریکا، تصویری است که از خود در ذهن مردم جهان ساخته‌اند.

  در این تصویر، آمریکا ابرقدرتی شکست‌ناپذیر، فاقد مشکلات اساسی، توانمند برای حل همه بحران‌ها و مردم آمریکا خوشبخت‌ترین مردم دنیا معرفی شده‌اند.

  به عبارت دیگر، این باور در داخل و خارج آمریکا ایجاد و تقویت شده است که آمریکا ثروتمند، قدرتمند، سخاوتمند و اصیل‌ترین کشور جهان است!

  منتشر شده توسط جام جم - تاریخ انتشار : 08:46:49 1397/5/20
  برچسب ها : از , برای , که , خود , در , حل , و , به , است , مشکلات , داخل , این , دنیا , جهان , تصویری , معرفی , همه , شده , تقویت , ایجاد , آمریکا , آتش , کشور , باور , مردم , غرب , خارج , هوشمند , ذهن , آمریکا، , فاقد , مهم‌ترین , اقدامات , توانمند ,
  .::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.
  

  یک تیکه-جدیدترین های جهان

  یکی از مهم‌ترین اقدامات هوشمند غرب بویژه آمریکا، تصویری است که از خود در ذهن مردم جهان ساخته‌اند.

  در این تصویر، آمریکا ابرقدرتی شکست‌ناپذیر، فاقد مشکلات اساسی، توانمند برای حل همه بحران‌ها و مردم آمریکا خوشبخت‌ترین مردم دنیا معرفی شده‌اند.

  به عبارت دیگر، این باور در داخل و خارج آمریکا ایجاد و تقویت شده است که آمریکا ثروتمند، قدرتمند، سخاوتمند و اصیل‌ترین کشور جهان است!

  یک تیکه-جدیدترین های جهان

  یکی از مهم‌ترین اقدامات هوشمند غرب بویژه آمریکا، تصویری است که از خود در ذهن مردم جهان ساخته‌اند.

  در این تصویر، آمریکا ابرقدرتی شکست‌ناپذیر، فاقد مشکلات اساسی، توانمند برای حل همه بحران‌ها و مردم آمریکا خوشبخت‌ترین مردم دنیا معرفی شده‌اند.

  به عبارت دیگر، این باور در داخل و خارج آمریکا ایجاد و تقویت شده است که آمریکا ثروتمند، قدرتمند، سخاوتمند و اصیل‌ترین کشور جهان است!

  یک تیکه-جدیدترین های جهان - هیمنه‌ای که در آتش می‌سوزد

  یکی از مهم‌ترین اقدامات هوشمند غرب بویژه آمریکا، تصویری است که از خود در ذهن مردم جهان ساخته‌اند.

  در این تصویر، آمریکا ابرقدرتی شکست‌ناپذیر، فاقد مشکلات اساسی، توانمند برای حل همه بحران‌ها و مردم آمریکا خوشبخت‌ترین مردم دنیا معرفی شده‌اند.

  به عبارت دیگر، این باور در داخل و خارج آمریکا ایجاد و تقویت شده است که آمریکا ثروتمند، قدرتمند، سخاوتمند و اصیل‌ترین کشور جهان است!

  یک تیکه-جدیدترین های جهان - هیمنه‌ای که در آتش می‌سوزد

  یکی از مهم‌ترین اقدامات هوشمند غرب بویژه آمریکا، تصویری است که از خود در ذهن مردم جهان ساخته‌اند.

  در این تصویر، آمریکا ابرقدرتی شکست‌ناپذیر، فاقد مشکلات اساسی، توانمند برای حل همه بحران‌ها و مردم آمریکا خوشبخت‌ترین مردم دنیا معرفی شده‌اند.

  به عبارت دیگر، این باور در داخل و خارج آمریکا ایجاد و تقویت شده است که آمریکا ثروتمند، قدرتمند، سخاوتمند و اصیل‌ترین کشور جهان است!

  یک تیکه-جدیدترین های جهان
  یک تیکه-جدیدترین های جهان - هیمنه‌ای که در آتش می‌سوزد

  یکی از مهم‌ترین اقدامات هوشمند غرب بویژه آمریکا، تصویری است که از خود در ذهن مردم جهان ساخته‌اند.

  در این تصویر، آمریکا ابرقدرتی شکست‌ناپذیر، فاقد مشکلات اساسی، توانمند برای حل همه بحران‌ها و مردم آمریکا خوشبخت‌ترین مردم دنیا معرفی شده‌اند.

  به عبارت دیگر، این باور در داخل و خارج آمریکا ایجاد و تقویت شده است که آمریکا ثروتمند، قدرتمند، سخاوتمند و اصیل‌ترین کشور جهان است!

  یک تیکه-جدیدترین های جهانhttp://yektike.ir/post/444616/هیمنه‌ای-که-در-آتش-می‌سوزد/