یک تیکه-جدیدترین های جهان - تصمیم در لحظه آخر


درحال بارگزاری ...
 • 
  هیچ تبلیغی وجود ندارد
  تصمیم در لحظه آخر

  افتادم روی مین و آن را داخل شکمم گرفتم و سیم‌ها را به امید خدا قطع کردم! گفتم: اگر قرار باشد مین منفجر شود، تنها خودم از بین بروم! خوشبختانه اتفاقی نیافتاد.

  منتشر شده توسط تقریب نیوز - مذهبی - تاریخ انتشار : 14:54:52 1397/6/10
  برچسب ها : از , بین , را , در , و , به , روی , خودم , قرار , داخل , اگر , قطع , باشد , آن , تنها , لحظه , خدا , کردم! , اتفاقی , امید , گرفتم , مین , منفجر ,
  .::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.
  

  یک تیکه-جدیدترین های جهان

  افتادم روی مین و آن را داخل شکمم گرفتم و سیم‌ها را به امید خدا قطع کردم! گفتم: اگر قرار باشد مین منفجر شود، تنها خودم از بین بروم! خوشبختانه اتفاقی نیافتاد.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان

  افتادم روی مین و آن را داخل شکمم گرفتم و سیم‌ها را به امید خدا قطع کردم! گفتم: اگر قرار باشد مین منفجر شود، تنها خودم از بین بروم! خوشبختانه اتفاقی نیافتاد.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان - تصمیم در لحظه آخر

  افتادم روی مین و آن را داخل شکمم گرفتم و سیم‌ها را به امید خدا قطع کردم! گفتم: اگر قرار باشد مین منفجر شود، تنها خودم از بین بروم! خوشبختانه اتفاقی نیافتاد.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان - تصمیم در لحظه آخر

  افتادم روی مین و آن را داخل شکمم گرفتم و سیم‌ها را به امید خدا قطع کردم! گفتم: اگر قرار باشد مین منفجر شود، تنها خودم از بین بروم! خوشبختانه اتفاقی نیافتاد.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان
  یک تیکه-جدیدترین های جهان - تصمیم در لحظه آخر

  افتادم روی مین و آن را داخل شکمم گرفتم و سیم‌ها را به امید خدا قطع کردم! گفتم: اگر قرار باشد مین منفجر شود، تنها خودم از بین بروم! خوشبختانه اتفاقی نیافتاد.

  یک تیکه-جدیدترین های جهانhttp://yektike.ir/post/470813/تصمیم-در-لحظه-آخر/