یک تیکه-جدیدترین های جهان - چند نکته درباره غائله ۹۶


درحال بارگزاری ...
 • 
  هیچ تبلیغی وجود ندارد
  چند نکته درباره غائله ۹۶

  هنوز زود است بتوان با دقت کامل درباره ناآرامی‌های اخیر در کشور سخن گفت.

  مساله فقط کمبود اطلاعات نیست، بلکه از آن مهم‌تر، کمبود شواهد و قرائنی است که کمک کند تا بتوان سهم هر یک از عواملی را که تاثیر آنها در این حوادث ثابت شده، به دقت معین کرد.

  منتشر شده توسط فردا نیوز - سیاسی - تاریخ انتشار : 23:08:37 1396/10/16
  برچسب ها : از , که , را , در , با , و , به , هر , کمک , است , تا , یک , کند , درباره , کامل , این , تاثیر , سهم , آن , فقط , نکته , آنها , دقت , کشور , حوادث , کمبود , اطلاعات , ثابت , اخیر , گفت. , زود , مساله , شده، , سخن , بلکه , شواهد , بتوان , معین ,
  .::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.
  

  یک تیکه-جدیدترین های جهان

  هنوز زود است بتوان با دقت کامل درباره ناآرامی‌های اخیر در کشور سخن گفت.

  مساله فقط کمبود اطلاعات نیست، بلکه از آن مهم‌تر، کمبود شواهد و قرائنی است که کمک کند تا بتوان سهم هر یک از عواملی را که تاثیر آنها در این حوادث ثابت شده، به دقت معین کرد.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان

  هنوز زود است بتوان با دقت کامل درباره ناآرامی‌های اخیر در کشور سخن گفت.

  مساله فقط کمبود اطلاعات نیست، بلکه از آن مهم‌تر، کمبود شواهد و قرائنی است که کمک کند تا بتوان سهم هر یک از عواملی را که تاثیر آنها در این حوادث ثابت شده، به دقت معین کرد.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان - چند نکته درباره غائله ۹۶

  هنوز زود است بتوان با دقت کامل درباره ناآرامی‌های اخیر در کشور سخن گفت.

  مساله فقط کمبود اطلاعات نیست، بلکه از آن مهم‌تر، کمبود شواهد و قرائنی است که کمک کند تا بتوان سهم هر یک از عواملی را که تاثیر آنها در این حوادث ثابت شده، به دقت معین کرد.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان - چند نکته درباره غائله ۹۶

  هنوز زود است بتوان با دقت کامل درباره ناآرامی‌های اخیر در کشور سخن گفت.

  مساله فقط کمبود اطلاعات نیست، بلکه از آن مهم‌تر، کمبود شواهد و قرائنی است که کمک کند تا بتوان سهم هر یک از عواملی را که تاثیر آنها در این حوادث ثابت شده، به دقت معین کرد.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان
  یک تیکه-جدیدترین های جهان - چند نکته درباره غائله ۹۶

  هنوز زود است بتوان با دقت کامل درباره ناآرامی‌های اخیر در کشور سخن گفت.

  مساله فقط کمبود اطلاعات نیست، بلکه از آن مهم‌تر، کمبود شواهد و قرائنی است که کمک کند تا بتوان سهم هر یک از عواملی را که تاثیر آنها در این حوادث ثابت شده، به دقت معین کرد.

  یک تیکه-جدیدترین های جهانhttp://yektike.ir/post/79944/چند-نکته-درباره-غائله-۹۶/