یک تیکه-جدیدترین های جهان - خداحافظی خیس دی‌ماه


درحال بارگزاری ...
 • 
  هیچ تبلیغی وجود ندارد
  خداحافظی خیس دی‌ماه

  دی‌ماهِ تقریبا خشک و کم‌بارشِ امسال، در حالی امروز به پایان می‌رسد و از فردا جای خود را به بهمن می‌دهد که یک سامانه خوب بارشی هم از شب گذشته از راه رسیده، مناطق زیادی از غرب کشور را فراگرفته و قرار است امروز دامن برف و باران خود را در استان‌های غربی و مرکزی پهن کرده و هم از نگرانی ما بکاهد و هم از خشکی و تشنگی زمین.

  منتشر شده توسط جام جم - تاریخ انتشار : 07:46:00 1396/10/30
  برچسب ها : از , راه , که , خوب , خود , را , در , و , به , است , قرار , یک , باران , شب , فردا , پایان , خشک , جای , دامن , هم , ما , سامانه , کرده , کشور , خشکی , گذشته , امروز , مناطق , غرب , پهن , بهمن , برف , خیس , می‌رسد , می‌دهد , نگرانی , غربی , بارشی , تقریبا , استان‌های , مرکزی , زیادی ,
  .::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.
  

  یک تیکه-جدیدترین های جهان

  دی‌ماهِ تقریبا خشک و کم‌بارشِ امسال، در حالی امروز به پایان می‌رسد و از فردا جای خود را به بهمن می‌دهد که یک سامانه خوب بارشی هم از شب گذشته از راه رسیده، مناطق زیادی از غرب کشور را فراگرفته و قرار است امروز دامن برف و باران خود را در استان‌های غربی و مرکزی پهن کرده و هم از نگرانی ما بکاهد و هم از خشکی و تشنگی زمین.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان

  دی‌ماهِ تقریبا خشک و کم‌بارشِ امسال، در حالی امروز به پایان می‌رسد و از فردا جای خود را به بهمن می‌دهد که یک سامانه خوب بارشی هم از شب گذشته از راه رسیده، مناطق زیادی از غرب کشور را فراگرفته و قرار است امروز دامن برف و باران خود را در استان‌های غربی و مرکزی پهن کرده و هم از نگرانی ما بکاهد و هم از خشکی و تشنگی زمین.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان - خداحافظی خیس دی‌ماه

  دی‌ماهِ تقریبا خشک و کم‌بارشِ امسال، در حالی امروز به پایان می‌رسد و از فردا جای خود را به بهمن می‌دهد که یک سامانه خوب بارشی هم از شب گذشته از راه رسیده، مناطق زیادی از غرب کشور را فراگرفته و قرار است امروز دامن برف و باران خود را در استان‌های غربی و مرکزی پهن کرده و هم از نگرانی ما بکاهد و هم از خشکی و تشنگی زمین.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان - خداحافظی خیس دی‌ماه

  دی‌ماهِ تقریبا خشک و کم‌بارشِ امسال، در حالی امروز به پایان می‌رسد و از فردا جای خود را به بهمن می‌دهد که یک سامانه خوب بارشی هم از شب گذشته از راه رسیده، مناطق زیادی از غرب کشور را فراگرفته و قرار است امروز دامن برف و باران خود را در استان‌های غربی و مرکزی پهن کرده و هم از نگرانی ما بکاهد و هم از خشکی و تشنگی زمین.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان
  یک تیکه-جدیدترین های جهان - خداحافظی خیس دی‌ماه

  دی‌ماهِ تقریبا خشک و کم‌بارشِ امسال، در حالی امروز به پایان می‌رسد و از فردا جای خود را به بهمن می‌دهد که یک سامانه خوب بارشی هم از شب گذشته از راه رسیده، مناطق زیادی از غرب کشور را فراگرفته و قرار است امروز دامن برف و باران خود را در استان‌های غربی و مرکزی پهن کرده و هم از نگرانی ما بکاهد و هم از خشکی و تشنگی زمین.

  یک تیکه-جدیدترین های جهانhttp://yektike.ir/post/94669/خداحافظی-خیس-دی‌ماه/