یک تیکه-جدیدترین های جهان - باور میکنید 27 دی 2 سال قبل چنین دروغی را تیتر یک کرده بودند؟!+ عکس


درحال بارگزاری ...
 • 
  هیچ تبلیغی وجود ندارد
  باور میکنید 27 دی 2 سال قبل چنین دروغی را تیتر یک کرده بودند؟!+ عکس

  در این روزها دیگر از دستاوردهای هسته‌ای که ثمره تلاش‌های شبانه‌روزی شهید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، علی محمدی و رضایی‌نژاد بود خبری نیست چرا که بتن ریزی در آن را پیروزی تاریخی نامیدند! با این وجود بهتر است که بزک‌کنندگان این خسارت محض را بهتر بشناسیم تا از این طریق تجربه تاریخی جامعه را افزایش دهیم.

  منتشر شده توسط رجا نیوز - بین المللی - تاریخ انتشار : 09:24:27 1396/10/30
  برچسب ها : از , که , را , در , با , و , طریق , بهتر , است , تا , یک , قبل , این , مصطفی , علی , 2 , شهید , ریزی , چرا , سال , وجود , پیروزی , روزها , آن , بود , بشناسیم , افزایش , تاریخی , کرده , دیگر , 27 , ثمره , میکنید , خسارت , نیست , محمدی , جامعه , تجربه , خبری , دی , هسته‌ای , احمدی , دستاوردهای , چنین , شبانه‌روزی , تیتر , بتن , محض , تلاش‌های , دروغی ,
  .::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.
  

  یک تیکه-جدیدترین های جهان

  در این روزها دیگر از دستاوردهای هسته‌ای که ثمره تلاش‌های شبانه‌روزی شهید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، علی محمدی و رضایی‌نژاد بود خبری نیست چرا که بتن ریزی در آن را پیروزی تاریخی نامیدند! با این وجود بهتر است که بزک‌کنندگان این خسارت محض را بهتر بشناسیم تا از این طریق تجربه تاریخی جامعه را افزایش دهیم.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان

  در این روزها دیگر از دستاوردهای هسته‌ای که ثمره تلاش‌های شبانه‌روزی شهید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، علی محمدی و رضایی‌نژاد بود خبری نیست چرا که بتن ریزی در آن را پیروزی تاریخی نامیدند! با این وجود بهتر است که بزک‌کنندگان این خسارت محض را بهتر بشناسیم تا از این طریق تجربه تاریخی جامعه را افزایش دهیم.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان - باور میکنید 27 دی 2 سال قبل چنین دروغی را تیتر یک کرده بودند؟!+ عکس

  در این روزها دیگر از دستاوردهای هسته‌ای که ثمره تلاش‌های شبانه‌روزی شهید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، علی محمدی و رضایی‌نژاد بود خبری نیست چرا که بتن ریزی در آن را پیروزی تاریخی نامیدند! با این وجود بهتر است که بزک‌کنندگان این خسارت محض را بهتر بشناسیم تا از این طریق تجربه تاریخی جامعه را افزایش دهیم.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان - باور میکنید 27 دی 2 سال قبل چنین دروغی را تیتر یک کرده بودند؟!+ عکس

  در این روزها دیگر از دستاوردهای هسته‌ای که ثمره تلاش‌های شبانه‌روزی شهید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، علی محمدی و رضایی‌نژاد بود خبری نیست چرا که بتن ریزی در آن را پیروزی تاریخی نامیدند! با این وجود بهتر است که بزک‌کنندگان این خسارت محض را بهتر بشناسیم تا از این طریق تجربه تاریخی جامعه را افزایش دهیم.

  یک تیکه-جدیدترین های جهان
  یک تیکه-جدیدترین های جهان - باور میکنید 27 دی 2 سال قبل چنین دروغی را تیتر یک کرده بودند؟!+ عکس

  در این روزها دیگر از دستاوردهای هسته‌ای که ثمره تلاش‌های شبانه‌روزی شهید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، علی محمدی و رضایی‌نژاد بود خبری نیست چرا که بتن ریزی در آن را پیروزی تاریخی نامیدند! با این وجود بهتر است که بزک‌کنندگان این خسارت محض را بهتر بشناسیم تا از این طریق تجربه تاریخی جامعه را افزایش دهیم.

  یک تیکه-جدیدترین های جهانhttp://yektike.ir/post/95412/باور-میکنید-27-دی-2-سال-قبل-چنین-دروغی-را-تیتر-یک-کرده-بودند؟ -عکس/