بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - هافبک بارسلونا رسما به اینتر پیوست +عکس

هافبک بارسلونا رسما به اینتر پیوست +عکس

به

بارسلونا

پیوست

رسما

اینتر