بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - درخشش خیره کننده ای 9 بازیگر تازه کار هالیوود در سال 2017

از

بدون

های

برای

که

را

در

با

و

می

چه

بی

کار

هر

است

ای

تا

یک

میان

دار

جدید

همراه

فیلم

شد

بازیگر

این

دوست

هالیوود

سال

سریال

قدیمی

مورد

تلویزیون

9

سینما

ایجاد

کننده

دنباله

تولید

خوبی

ولی

تازه

گذشته

گرفته

محصولات

تماشاگران

۲۰۱۷

میلادی

اما

شور

خیره

شاید

سرویس

تلویزیونی

بگویید

حیث

بلاک

منتقدان

همواره

خاصی

متمایز

شک