بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - مقایسه نسبت صفحه به بدنه در گلکسی S۹ و S۸ +عکس

مقایسه نسبت صفحه به بدنه در گلکسی S۹ و S۸ +عکس

در

و

به

صفحه

نسبت

بدنه

گلکسی