بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - گواردیولا و جلوگیری از محرومیت‌ دوباره(عکس)