بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - تمجید رسانه پرتغالی بعد از درخشش امیر/ عابدزاده رقیب پرتغال در جام جهانی است