بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - رایزنی تلفنی روحانی و اردوغان درباره سوریه؛ همکاری‌های سه‌جانبه تداوم یابد