بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - بررسی میانگین سنی و قدی تیم‌های حاضر در جام جهانی/ ایران بالاتر از 3 رقیب مرحله گروهی +عکس

از

در

و

ایران

3

جام

حاضر

مرحله

بالاتر

سنی

تیم‌های

رقیب

گروهی

جهانی/

میانگین