بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - ایرانسل، سیم‌کارت یک دختر را بنام کاپیتان پرسپولیس زد

را

یک

دختر

پرسپولیس

کاپیتان

سیم‌کارت