بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - زنِ نتانیاهو به دردسر افتاد

به

دردسر

نتانیاهو