بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - کاهش ۸ تا ۱۲ درجه‌ای دما در سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور

در

و

تا

سواحل

شمال

خزر

۸

۱۲

شرق

دما

دریای

درجه‌ای