بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - نتانیاهو: روابط اسرائیل با اعراب گسترش می‌یابد

با

روابط

گسترش

اسرائیل

اعراب