بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - خودرویی که رییس‌جمهور با آن تردد می کند (عکس)

که

با

می

کند

آن

تردد

رییس‌جمهور