بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - رئیس باشگاه پاریسن ژرمن: نیمار به رئال مادرید؟ غیرممکن است!