بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - گفتگوی تلفنی ظریف و لاوروف

و

ظریف

تلفنی