بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - حسین کلانی:پرسپولیس درآزادی کاری می‌کند که قطری‌ها جرات اظهار وجود نکنند

که

کاری

وجود

می‌کند

اظهار

قطری‌ها

جرات