بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - مهاجم استقلال در بین 60 بازیکن برتر دنیا؛ صیادمنش در لیست استعدادهای نشریه گاردین انگلیس