بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - موج انصراف شرکت‌های غربی از حضور در کنفرانس سرمایه‌گذاری عربستان