بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - چرا لاستیک با قیمت دولتی به دست مردم نمی‌رسد؟

با

به

دست

مردم

قیمت

دولتی