بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - همايش ظرفيت‌هاي انقلاب اسلامي، کارآمدي و کارنامه نظام جمهوري اسلامي برگزار می‌شود