بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - زلزله ۴.۳ ریشتری حوالی «سومار» را لرزاند

را

ریشتری

حوالی