بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - پهپادی که به کارمندان می‌گوید کار نکنید +عکس

پهپادی که به کارمندان می‌گوید کار نکنید +عکس

که

به

کار

نکنید

کارمندان